De noodzaak van cultuureducatie

Img 6349 kopie

"Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable" - Banksy

 

De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen hoort geprikkeld te worden. Wanneer kinderen voor het eerst op school komen, in het bijzonder in het primair onderwijs, zijn ze nog het meest onbevangen. Ze zijn dan extra creatief, expressief en staan open voor nieuwe dingen, ook voor cultuur en kunst. 

Kunst- en cultuuronderwijs moet een vast en structureel onderdeel van het curriculum zijn, net als sport. Vooral in het primair onderwijs (ook al zullen de resultaten pas op de lange termijn zichtbaar worden), want:

* Kunst is gezond voor de geest, goed voor een kritische, open houding, levert technisch inzicht op, is oplossingsgericht;

* Kunstonderwijs is een proces, niet gericht op een product. Daarom volstaan korte projecten niet, hoe leuk en mooi ze ook ontwikkeld zijn;

* Het proces past bij de ontwikkeling van het kind;

* Onderwijs dient meer zelfonderzoekend te zijn, minder sturend;

* Kinderen leren zo buiten de lijnen en hokjes te denken;

* Kunstenaars kijken met een kritische, filosofische, andere blik naar dingen en de wereld;

 

"To travel hopefully is a better thing than to arrive" - Robert Louis  Stevenson

 

Wanneer op school de mogelijkheid bestaat om in aanraking te komen met alle mogelijke vormen van kunst, gaan kinderen zelf op ontdekking uit, ze gaan vragen stellen. Bijvoorbeeld: een schilderij aan de muur, een beeldhouwer die in een leeg klaslokaal aan het werk is, een koor dat repeteert op school, een fotograaf die bezig is, het servies in de klas....... Voorbeelden genoeg.

Kunst kan in verschillende vormen en uitingen, altijd aanwezig zijn op school. Kinderen kunnen het als onderdeel van hun leven gaan ervaren en daardoor ook hun eigen voorkeuren gaan ontwikkelen. Ze ontdekken wat ze mooi en niet mooi vinden en samen met de juf of meester en elkaar ervaren ze dat iedereen andere dingen ziet, hoort, voelt en mooi vindt. 

Er moet bij docenten voldoende expertise aanwezig zijn om dit proces te begeleiden. Daarnaast kunnen vakdocenten ingezet worden. 

Basisvaardigheden zoals zingen, toneelspelen, tekenen, dichten en andere kunstvormen horen voldoende behandeld te zijn op de PABO-opleiding.

Uiteindelijk gaat cultuuronderwijs over beleven, plezier, welzijn en ontdekken wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt. Leren vertrouwen op je eigen kunnen als je aan het creëren bent. Een leerling die voldoende vertrouwen heeft in het creëren, is in staat zijn eigen wereld vorm te geven. 

 

Leidt onderwijs mensen op om in de maatschappij hun plek in te nemen,

of geeft onderwijs mensen de ruimte zelf hun maatschappij te creëren?

 

 

Teresa Marcos en Ineke Vosman, 1 maart 2018

kunst Cultuur Educatie Proces Teresa Marcos Ineke Vosman

Geplaatst op 27/04/2019 om 15:49