OORDEELVRIJ

559664  white dog in field p

Een van de belangrijkste kenmerken van de OC (Witte Hond) is Loyaliteit.

 

Loyaal zijn naar de ander als je hem of haar niet begrijpt of zelfs helemaal niet kent.

Loyaal naar de mensen met wie je werkt in het besef dat zij allemaal bijdragen aan het succes van het geheel.

Loyaal naar de mensen die je ontmoet en met wie je dingen deelt, als zij niet doen wat jij van ze verwacht.

Loyaal naar de mensen die je alleen van afstand aanschouwt en die via allerlei media in jouw leven 'aanwezig' zijn.

Loyaal naar al die wereldburgers die meestal als groepen worden besproken, maar die je nooit als groep of als individu ontmoet hebt, laat staan zult leren kennen. 

 

Maar vooral: loyaal naar jezelf, als je niet hebt gehandeld zoals je had willen handelen of ontdekt dat je de verkeerde weg bent ingeslagen.

Vanuit loyaliteit is het makkelijker oordelen achterwege te laten en compassie te tonen voor zaken die je niet  begrijpt.

 

 

Daarbij kent elke situatie meerdere kanten, die niet altijd meteen zichtbaar zijn, zoals uit dit filmpje blijkt: 

<

OC witte hond Loyaliteit The Guardian Oordeelvrij

Geplaatst op 30/09/2015 om 14:54